Difference between revisions of "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

m
no edit summary
m
m
 
'''รัฐมนตรีช่วย'''
*นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป - (7 มีนาคม 2550 - 23 ธันวาคม 25512550)
 
==อ้างอิง==
94,496

edits