ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาทยกร"

เพิ่มขึ้น 26 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วาทยากร''' (Conductor) คือผู้ควบคุมวงดนตรีโดยการใช้รหัส หรือสัญญาณมือ มักถือไม้[[บาตอง]] (Baton) สำหรับให้จังหวะ วาทยากรจะพบในการแสดงดนตรีประเภท [[ออเคสตร้า]] [[วงประสานเสียง]] และ การบรรเลงดนตรี โดยเฉพาะ[[วงดุริยางค์]]ของ[[กองทักองทัพ]] ซึ่งอาจเรียกว่า '''หัวหน้าวงดุริยางค์'''
 
วาทยากรผู้เป็นสมาชิกของวงออเคสตร้าจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางของวง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า '''ผู้กำกับดนตรี''' หรือเรียกว่า '''คาเปลเมสเตอร์''' (Kapellmeister) ใน[[ภาษาเยอรมัน]]ซึ่งหมายความถึง '''หัวหน้าวาทยากร'''ในวงออเคสตร้าเยอรมัน สำหรับวาทยากรวงประสานเสียง จะเรียก '''ผู้ควบคุมวงประสานเสียง''' ส่วนวาทยากรอาวุโสจะเรยกเรียกว่า '''มาเอสโตร''' (Maestro - นาย) ใน[[ภาษาอิตาเลียน]]
 
วาทยากรผู้เป็นสมาชิกของวงออเคสตร้าจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางของวง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า '''ผู้กำกับดนตรี''' หรือเรียกว่า '''คาเปลเมสเตอร์'''ใน[[ภาษาเยอรมัน]]ซึ่งหมายความถึง '''หัวหน้าวาทยากร'''ในวงออเคสตร้าเยอรมัน สำหรับวาทยากรวงประสานเสียง จะเรียก '''ผู้ควบคุมวงประสานเสียง''' ส่วนวาทยากรอาวุโสจะเรยกว่า '''มาเอสโตร''' (นาย) ใน[[ภาษาอิตาเลียน]]
 
 
[[en:Conductor]]
[[en:Conducting]]
 
94,496

การแก้ไข