ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยเฮลลาดิค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เก็บกวาด}}
อารยธรรมเฮแลดดิก ({{lang-en|Helladic Civilization}}) เป็นอารยธรรมกรีกช่วงยุคสัมฤทธิ์ เป็นอารยธรรมโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของวิทยาการความรู้ต่างๆ
ช่วงเวลานั้นเองก็มี เมืองทรอยด้วย และเกิดสงครามเมืองทรอยโดยในตอนนั้น
ทรอยมี นักรบคนเก่งชื่อว่า เฮกเตอร์ นักรบของกรีกคือ อาคีลิส สู้รบเป็น
717

การแก้ไข