ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงในประเทศไทย"

add highway shields
(add highway shields)
==='''การจำแนกระบบหมายเลขทางหลวง '''===
## '''ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว''' หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน เชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาย คือ
### [[ภาพ:Thai Highway-1.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ([[ถนนพหลโยธิน]]) จาก [[อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - ชายแดนสหภาพพม่า [[อำเภอแม่สาย|อ.แม่สาย]] [[จังหวัดเชียงราย|จ.เชียงราย]]
### [[ภาพ:Thai Highway-2.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ([[ถนนมิตรภาพ]]) จาก [[จังหวัดสระบุรี|จ.สระบุรี]] - ชายแดน[[สะพานมิตรภาพไทย-ลาว]] [[จังหวัดหนองคาย|จ.หนองคาย]]
### [[ภาพ:Thai Highway-3.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ([[ถนนสุขุมวิท]]) จาก จุดตัด[[ทางรถไฟสายแม่น้ำ]] [[เขตคลองเตย]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - [[จังหวัดตราด|จ.ตราด]]
### [[ภาพ:Thai Highway-4.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ([[ถนนเพชรเกษม]]) จาก [[สะพานเนาวจำเนียร]] [[เขตบางกอกใหญ่]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - ชายแดนมาเลเซีย [[อำเภอสะเดา|อ.สะเดา]] [[จังหวัดสงขลา|จ.สงขลา]]
## '''ทางหลวงที่มีหมายเลขสองตัว''' หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ โดยเชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดในภาค ปัจจุบันมีอยู่ 15 สาย คือ
### '''ภาคเหนือ'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-11.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11]] จาก [[ทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี]] [[อำเภออินทร์บุรี|อ.อินทร์บุรี]] [[จังหวัดสิงห์บุรี|จ.สิงห์บุรี]] - [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] จาก [[จังหวัดตาก|จ.ตาก]] - [[จังหวัดขอนแก่น|จ.ขอนแก่น]]
### '''ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-21.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21]] (ถนนคชเสนีย์) จาก สามแยกพุแค [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|อ.เฉลิมพระเกียรติ]] [[จังหวัดสระบุรี|จ.สระบุรี]] - [[อำเภอหล่มสัก|อ.หล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์|จ.เพชรบูรณ์]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-22.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22]] (ถนนนิตโย) จาก [[จังหวัดอุดรธานี|จ.อุดรธานี]] - [[จังหวัดนครพนม|จ.นครพนม]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-23.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23]] (ถนนแจ้งสนิท) จาก [[อำเภอบ้านไผ่|อ.บ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น|จ.ขอนแก่น]] - [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-24.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24]] (ถนนสถลมารค) จาก ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว [[อำเภอสีคิ้ว|อ.สีคิ้ว]] [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นครราชสีมา]] - [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
### '''ภาคกลาง'''<ref>ภาคกลางเคยมีทางหลวงหมายเลขสองตัวถึง 7 สาย แต่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ( เมืองพัทยา - ระยอง ) ในเร็วๆ นี้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของ [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7|ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา)]] และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ([[ถนนกาญจนาภิเษก]]ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง-พระราม 2 และด้านเหนือ ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน) ปัจจุบันได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)</ref>
#### [[ภาพ:Thai Highway-31.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ([[ถนนวิภาวดีรังสิต]]) จากสามแยกทางด่วนดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - แยก[[อนุสรณ์สถานแห่งชาติ]] [[จังหวัดปทุมธานี|จ.ปทุมธานี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-32.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32]] (ถนนสายเอเชีย) จาก ทางแยกต่างระดับบางปะอิน [[อำเภอบางปะอิน|อ.บางปะอิน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|จ.พระนครศรีอยุธยา]] - แยก [[อำเภอพยุหะคีรี|อ.พยุหะคีรี]] [[จังหวัดนครสวรรค์|จ.นครสวรรค์]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-33.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ([[ถนนสุวรรณศร]]) จากสี่แยกหินกอง [[อำเภอหนองแค|อ.หนองแค]] [[จังหวัดสระบุรี|จ.สระบุรี]] - ชายแดนบ้านคลองลึก [[อำเภออรัญประเทศ|อ.อรัญประเทศ]] [[จังหวัดสระแก้ว|จ.สระแก้ว]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-34.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ([[ถนนบางนา-บางปะกง]]) จากสี่แยกบางนา [[เขตบางนา]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - สี่แยก [[อำเภอบางปะกง|อ.บางปะกง]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|จ.ฉะเชิงเทรา]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-35.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ([[ถนนพระรามที่ 2|ถนนพระราม 2]]) จากสามแยกบางปะแก้ว [[เขตจอมทอง]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ]] - ทางแยกต่างระดับวังมะนาว [[อำเภอปากท่อ|อ.ปากท่อ]] [[จังหวัดราชบุรี|จ.ราชบุรี]]
### '''ภาคใต้'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-41.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41]] (ถนนสายเอเชีย) จากสี่แยกปฐมพร [[จังหวัดชุมพร|จ.ชุมพร]] - [[จังหวัดพัทลุง|จ.พัทลุง]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-42.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42]] จาก [[อำเภอคลองหอยโข่ง|อ.คลองหอยโข่ง]] [[จังหวัดสงขลา|จ.สงขลา]] - [[จังหวัดนราธิวาส|จ.นราธิวาส]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-43.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43]] จาก [[อำเภอรัตภูมิ|อ.รัตภูมิ]] [[จังหวัดสงขลา|จ.สงขลา]] - [[อำเภอหนองจิก|อ.หนองจิก]] [[จังหวัดปัตตานี|จ.ปัตตานี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-44.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44]] จาก [[อำเภออ่าวลึก|อ.อ่าวลึก]] [[จังหวัดกระบี่|จ.กระบี่]] - [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|อ.กาญจนดิษฐ์]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|จ.สุราษฎร์ธานี]]
## '''ทางหลวงที่มีหมายเลขสามตัว''' หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรอง โดยเชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด เช่น ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาย[[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]] - [[อำเภอเขมราฐ|เขมราฐ]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 เป็นทางหลวงแผ่นดิน สายรองในภาคกลาง สาย[[อำเภอบางปะกง|บางปะกง]] - [[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]] เป็นต้น
### '''ภาคเหนือ'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-101.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101]] จาก [[จังหวัดกำแพงเพชร|จ.กำแพงเพชร]] - [[จังหวัดน่าน|จ.น่าน]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-102.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102]] จาก [[อำเภอศรีสัชนาลัย|อ.ศรีสัชนาลัย]] [[จังหวัดสุโขทัย|จ.สุโขทัย]] - [[จังหวัดอุตรดิตถ์|จ.อุตรดิตถ์]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-103.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103]] จาก [[อำเภอร้องกวาง|อ.ร้องกวาง]] [[จังหวัดแพร่|จ.แพร่]] - [[อำเภองาว|อ.งาว]] [[จังหวัดลำปาง|จ.ลำปาง]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-104.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104]] จาก [[อำเภอโกสัมพีนคร|อ.โกสัมพีนคร]] [[จังหวัดกำแพงเพชร|จ.กำแพงเพชร]] - [[จังหวัดตาก|จ.ตาก]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-105.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105]] จาก [[จังหวัดตาก|จ.ตาก]] - [[อำเภอแม่สะเรียง|อ.แม่สะเรียง]] [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|จ.แม่ฮ่องสอน]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-106.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106]] จาก [[อำเภอเถิน|อ.เถิน]] [[จังหวัดลำปาง|จ.ลำปาง]] -
#### [[ภาพ:Thai Highway-107.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107]] จาก [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]] - [[อำเภอแม่อาย|อ.แม่อาย]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108]] จาก [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]] - [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|จ.แม่ฮ่องสอน]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109]] จาก [[อำเภอฝาง|อ.ฝาง]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]] - - [[อำเภอแม่สรวย|อ.แม่สรวย]] [[จังหวัดเชียงราย|จ.เชียงราย]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110]] จาก [[จังหวัดเชียงราย|ตัวเมืองเชียงราย]] - ชายแดนสหภาพพม่า [[อำเภอแม่สาย|อ.แม่สาย]] (ปัจจุบันแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
#### [[ภาพ:Thai Highway-111.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 112]] (ปัจจุบันแทนที่ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-117.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117]] จาก [[อำเภอเมืองนครสวรรค์|อ.เมือง]] [[จ.นครสวรรค์]] - [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมือง]] [[จ.พิษณุโลก]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] จาก [[จังหวัดชัยภูมิ|จ.ชัยภูมิ]] - [[อำเภอเขมราฐ|อ.เขมราฐ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203]] จาก [[อำเภอหล่มสัก|อ.หล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์|จ.เพชรบูรณ์]] - [[จังหวัดเลย|จ.เลย]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-205.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205]] (ถนนสุรนารายณ์) จาก [[อ.บ้านหมี่]] [[จ.ลพบุรี]] - [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|อ.เมือง]] [[จ.นครราชสีมา]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210]] จาก [[อำเภอวังสะพุง|อ.วังสะพุง]] [[จังหวัดเลย|จ.เลย]] - [[จังหวัดอุดรธานี|จ.อุดรธานี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211]] จาก [[อำเภอเชียงคาน|อ.เชียงคาน]] [[จังหวัดเลย|จ.เลย]] - [[จังหวัดหนองคาย|จ.หนองคาย]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] จาก [[จังหวัดกาฬสินธุ์|จ.กาฬสินธุ์]] - ช่องจอม [[อำเภอกาบเชิง|อ.กาบเชิง]] [[จังหวัดสุรินทร์|จ.สุรินทร์]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215]] จาก [[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]] - [[อำเภอสุวรรณภูมิ|อ.สุวรรณภูมิ]][[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-224.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224]] จาก [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นครราชสีมา]] - [[อำเภอกาบเชิง|อ.กาบเชิง]] [[จังหวัดสุรินทร์|จ.สุรินทร์]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226]] จาก [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นครราชสีมา]] - [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232]] (ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด)
### '''ภาคกลาง'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-301.svg|20px]] [[ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 301]] จาก แยกวงศ์สว่าง - [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อ.เมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-302.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-303.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303]] ([[ถนนสุขสวัสดิ์]]) จาก แยกถนนจอมทอง [[เขตธนบุรี]] [[กรุงเทพมหานคร]] - ป้อมพระจุลจอมเกล้า [[อำเภอพระสมุทรเจดีย์|อ.พระสมุทรเจดีย์]] [[จังหวัดสมุทรปราการ|จ.สมุทรปราการ]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-304.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304]] จาก [[อำเภอปากเกร็ด|อ.ปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]] - [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นครราชสีมา]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-305.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305]] ([[ถนนรังสิต-นครนายก]])
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306]] จาก แยก[[สะพานพระราม 7]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]] - แยกบางพูน [[จังหวัดปทุมธานี|จ.ปทุมธานี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307]] จาก แยกศรีสมาน [[อ.ปากเกร็ด]] [[จ.นนทบุรี]] - แยกปทุมวิไล [[อำเภอเมืองปทุมธานี|อ.เมือง]] [[จ.ปทุมธานี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 310]] (ทางเข้า [[อำเภอพระพุทธบาท|อ.พระพุทธบาท]] [[จ.สระบุรี]])
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311]] จาก [[จ.ลพบุรี]] - [[จ.ชัยนาท]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-314.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314]] จาก [[อ.บางปะกง]] - [[อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา|อ.เมือง]] [[จ.ฉะเชิงเทรา]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316]] (ทางเข้าเมืองจันทบุรี)
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 335]] (ทางเข้าเมือง[[สิงห์บุรี]])
#### ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 336 (ทางเข้า[[ถนนลาดพร้าว]])
#### [[ภาพ:Thai Highway-340.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340]] จาก [[อ.บางบัวทอง]] [[จ.นนทบุรี]] - [[อำเภอเมืองชัยนาท|อ.เมือง]] [[จ.ชัยนาท]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-341.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 341 ([[ถนนสิรินธร]])
#### ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 343 ([[ถนนพระราม 9]] ช่วงระหว่างแยกถนนรามคำแหง-ถนนศรีนครินทร์)
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344]] จาก [[อำเภอเมืองชลบุรี|อ.เมือง]] [[จ.ชลบุรี]] - [[อ.แกลง]] [[จ.ระยอง]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-345.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345]] จาก [[อ.บางบัวทอง]] [[จ.นนทบุรี]] - แยกบางคูวัด [[อำเภอเมืองปทุมธานี|อ.เมือง]] [[จ.ปทุมธานี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-346.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346]] จาก รังสิต [[จ.ปทุมธานี]] - [[อ.พนมทวน]] [[จ.กาญจนบุรี]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-347.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347]] จาก แยกเทคโน ต.บางพูน [[อำเภอเมืองปทุมธานี|อ.เมือง]] [[จ.ปทุมธานี]] - [[อ.ท่าเรือ]] [[จ.พระนครศรีอยุธยา]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348]] จาก [[อ.อรัญประเทศ]] [[จ.สระแก้ว]] - [[อ.นางรอง]] [[จ.บุรีรัมย์]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 349]] จาก [[อ.พนัสนิคม]] - บ.หนองชาก [[อ.บ้านบึง]] [[จ.ชลบุรี]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350]]
#### [[ภาพ:Thai Highway-351.svg|20px]] ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 351 ([[ถนนประเสริฐมนูกิจ]]) จาก แยกเกษตร - ถนนนวมินทร์
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352]] จาก [[อ.ธัญบุรี]] [[จ.ปทุมธานี]] - [[อ.วังน้อย]] [[จ.พระนครศรีอยุธยา]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356]] (ทางเลี่ยงเมือง[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]])
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362]] (ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองสระบุรี)
### '''ภาคใต้'''
#### [[ภาพ:Thai Highway-401.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402]] จาก [[อำเภอตะกั่วทุ่ง|อ.ตะกั่วทุ่ง]] [[จังหวัดพังงา|จ.พังงา]] - [[จังหวัดภูเก็ต|จ.ภูเก็ต]]
#### [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403]]
344

การแก้ไข