ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุ้งแชบ๊วย"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
'''กุ้งแชบ๊วย''' (Banana prawn, ''Penaeus merguiensis'') เป็นกุ้งธรรมชาติ ที่เติบโตในทะเล แต่สามารถกักเก็บได้ตามริมชายฝั่ง เราเรียกว่า วังกุ้ง แถว มหาชัย แม่กลอง สมุทรปราการ เป็นต้น กินแพลงตอนเป็นอาหาร
 
94,496

การแก้ไข