ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรดเปอร์ซีนิก"

เปลี่ยน หมวดหมู่:สารประกอบของก๊าซมีตระกูล → หมวดหมู่:สารประกอบของซีนอน ด้วยสจห.
(หน้าใหม่: '''กรดเปอร์ซีนิก''' (H<sub>4</sub>XeO<sub>6</sub>) เป็นกรดสมมติที่ใช้อธิบายสารละลา...)
 
(เปลี่ยน หมวดหมู่:สารประกอบของก๊าซมีตระกูล → หมวดหมู่:สารประกอบของซีนอน ด้วยสจห.)
 
กรดชนิดนี้ไม่ได้คล้ายกับกรดชนิดอื่นๆ ใดเลย แต่[[ซีนอนเททรอกไซด์]]ก็อาจเทียบได้กับ[[ออสเมียมเททรอกไซด์]] ([[กรดออสมิก]])
[[หมวดหมู่:สารประกอบของก๊าซมีตระกูลซีนอน]]
2,123

การแก้ไข