ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทองสิง ทำมะวง"

 
== ประวัติการดำเนินงาน ==
# '''ค.ศ. 1952 - 1958''' เป็นนักเรียนอยู่ที่ เมืองซ่อน และและำ [[ซำเหนือ]]
# '''ค.ศ. 1959 - 1960''' เข้าศึกษาในระดับแผนกชั้นต้น และสู้รบตามแนวตะเข็บชายแดน เมืองซ่อน เวียดนาม
# '''ค.ศ. 1960 - 1963''' ศึกษาในระดับบำรุงวัฒนธรรม
# '''ค.ศ. 1963 - 1965''' เป็นครูสอน, รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมซำเหนือ, แขวงหัวพัน
# '''ค.ศ. 1966 - 1971''' เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตอนต้น และเป็นหัวหน้าสำนักงานศึกษาเมืองเซียงค้อ [[แขวงหัวพัน]]
# '''ค.ศ. 1971 - 1976''' เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุดม และโรงเรียนสร้างครูชั้นกลางของศูนย์กลาง อยู่ สบซาย และนาคาว เมื่อเวียงไซ
# '''ค.ศ. 1976 - 1979''' เป็นรองหัวหน้ากรมจัดตั้ง, รองกรมอาชีวศึกษา และเป็นผู้ว่าการหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
# '''ค.ศ. 1989 - 1991''' เลขาธิการคณะพรรค, รองประธานสภาประชาชนสูงสุด ชุดที่ 2 ในปี ค.ศ. 1991 - 1992 เป็นผู้ว่าการประษนสภาประชาชนสูงสุด ชุดที่ 2
# '''ค.ศ. 1991 - 2002''' มติคณะประชุมใหญ่ครั้งที่ 5 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการกรมการเมือง, หัวหน้าคณะก่อตั้งศูนย์กลางพรรค ในสมัย ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 6 (ปี ค.ศ. 1996 - 2000) ได้รับเลือกให้เป็นผู้ประจำการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
# '''ค.ศ. 2002 - 2006''' ดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค, เลขาธิการคณะพรรค นครหลวง, เจ้าครองนครหลวง[[นครหลวงเวียงจันทน์]]
# '''ค.ศ. 2006 - ปัจจุบัน''' ดำรงตำแหน่ง กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค, สมาชิกสภาแห่งชาติลาว ชุดที่ 6, ประธานคณะประจำสภาแห่งชาติลาว, ประธาน[[สภาแห่งชาติลาว]] ชุดที่ 6
 
658

การแก้ไข