ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรมอญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อักษรพม่า}}
'''อักษรมอญ''' พัฒนามาจาก[[อักษรพราหมี]] ผ่านทาง[[อักษรปัลลวะ]] และเป็นแม่แบบของอักษรอื่น เช่น [[อักษรพม่า]] [[อักษรไทย]] [[อักษรลาว]] [[อักษรล้านนา]] [[อักษรไทลื้อ]] อักษรธรรมที่ใช้เขียนคัมภีร์ใน[[ล้านนา]]และ[[ล้านช้าง]]
ได้โปรดเข้าใจด้วยว่า อักษรมอญพม่า ไม่สามารถใช้แทน อักษรพม่ามอญได้ ในนี้มีถูกบางอักษรเท่านั้น เพราะว่าแต่อักษรมอญนั้น และ พม่านั้นสามารถใช้แทน มีบางตัวอักษร ที่ต่างกัน เช่นพยัญชนะ มอญนั้น มีอยู่ 35 ตัว และพม่านั้น มีอยู่ 32ได้
ตัว เพราะ ฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้บางตัวอักษร
 
อักษรมอญโบราณพัฒนามาจากอักษรยุคหลังปัลลวะ (พุทธศตวรรษ 13-15) พบจารึกอักษรนี้ในเขตหริภุญชัย เช่นที่ [[เวียงมโน]] [[เวียงเถาะ]] รูปแบบของอักษรมอญต่างจาก[[อักษรขอม]]ที่พัฒนาจากอักษรในอินเดียใต้รุ่นเดียวกันคือ อักษรมอญตัดบ่าอักษรออกไป ทำให้รูปอักษรค่อนข้างกลม ส่วนอักษรขอมเปลี่ยนบ่าอักษรเป็นศกหรือหนามเตย
ผู้ใช้นิรนาม