ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม เริ่มเกิดประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องหลังและแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อการสนับสนุนพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หรือเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย หรือการต่อต้านรัฐประหาร โดยเฉพาะในประเด็นการต่อต้านระบอบการปกครองปัจจุบัน แนวทางการเคลื่อนไหวและแนวคิดของกลุ่มจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
 
== แกนนำ นปก.สัตว์นรก ชุดที่ 1 ==
* [[วีระ มุสิกพงศ์]] ประธาน นปก. สัตว์นรก
* [[จตุพร พรหมพันธ์]] สัตว์นรก
* [[จักรภพ เพ็ญแข]] สัตว์นรก
* [[ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ]] สัตว์นรก
* [[เหวง โตจิราการ]] สัตว์นรก
* [[วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย]] สัตว์นรก
* [[อภิวันท์ วิริยะชัย]] สัตว์นรก
* [[จรัล ดิษฐาอภิชัย]] สัตว์นรก
* [[มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ]] สัตว์นรก
 
 
== แกนนำ นปก.สัตว์นรก ชุดที่ 2 (ชุดรักษาการ) ==
3

การแก้ไข