ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 328,345,090 บาท เรียกชำระแล้ว 323,921,130 บาท
 
 
ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]]
 
== ประวัติ ==
และได้สร้างแบบจำลองทางความคิดเกี่ยวกับการอยู่รอดและการเติบโตของกิจการ(โดยได้ทำการทดลอง ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประเมินผลตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น หรือ การทดลองในเชิงปฏิบัติการตามสภาพเป็นจริง) จึงทำให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และทันพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภค
 
* ปลายปี 2549 กลุ่ม[[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] ได้เข้ามือลงทุน และเข้าซื้อหุ้นบริษัทซีเอ็ดยูเครชั่น ทำให้เจ้าของซีเอ็ดในปัจจุบันนี้คือกลุ่ม [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่]] ในฐานะขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน บริษัท ซีเอ็ดยูเครชั่นชั่น จำกัด (มหาชน) แต่จากข้อมูลล่าสุดจากปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม