ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การดื้อแพ่ง"

→‎แหล่งข้อมูลอื่น: แก้ชื่อบทความ/หนังสือ ตามต้นฉบับ
(→‎แหล่งข้อมูลอื่น: แก้ชื่อบทความ/หนังสือ ตามต้นฉบับ)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [[ชัยวัฒน์ สถาอานันท์]]. 2549. ''ดื้อแพ่งอารยะขัดขืน''. [[มูลนิธิโกมลคีมทอง]]
* [[สมชาย ปรีชาศิลปกุล]]. 2549. [http://www.geocities.com/midnightuniv/newp agenewpage86.htm การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน] [[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]]
* [[ชำนาญ จันทร์เรือง]]. 2549. [http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3284&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย] [[ประชาไท]] 2 เมษายน 2549
* [[อมร วาณิชวิวัฒน์]]. 2549. [http://bangkokbiznews.com/2006/04/06/w017_92696.php?news_id=92696 เราเข้าใจ Civil Disobedience กันดีแค่ไหน?] [[กรุงเทพธุรกิจ]] 5 เมษายน 2549
* ทีมข่าวเสาร์สวัสดี. 2549. [http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/ ก้าวที่กล้า...ดื้อแพ่งอารยะขัดขืน] จุดประกาย เสาร์สวัสดี [[กรุงเทพธุรกิจ]] 8 เมษายน 2549
* คนชายขอบ. มี.ค. 2549 [http://www.fringer.org/?p=112 ดื้อแพ่งอารยะขัดขืน: ทางออกสุดท้ายของประชาชน?"] เว็บไซต์คนชายขอบ
* [[พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์]]. 2549. [http://www.komchadluek.net/news/2006/04-04/pol--18132.html กระดานความคิด : ดื้อแพ่งอารยะขัดขืนของ อ.ไชยันต์ : บททดลองตีความ] [[หนังสือพิมพ์คมชัดลึก]] ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2549
* [[วีระ สมบูรณ์]]. 2549. [http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=0417210449&srcday=2006/04/21&search=noอารยะขัดขืน ดื้อแพ่ง]คอลัมน์อริยวิถี [[มติชนสุดสัปดาห์]] ปีที่ 26 ฉบับที่ 1340, 21-27 เมษายน 2549 หน้า 36
* [http://www.bangkokbiznews.com/2006/04/27/u001_98149.php?news_id=98149 ที่มาของ "ขัดขืนอย่างอารยะ..." คือต่อต้านรัฐบาลเลวอย่างอหิงสา] [[กรุงเทพธุรกิจ]] 27 เมษายน 2549
* Saichan, Kosum. 2003. [http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001112/ ''Civil Disobedience under Thai Crony Capitalism.''] Presented at "Politics of the Commons: Articulating Development and Strengthening Local Practices".
ผู้ใช้นิรนาม