ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี"

== อดีตผู้ประกาศข่าวที่ลาออกไปแล้วหรืออยู่จนวันสุดท้ายของทีไอทีวี ==
 
* [[นารากร ติยายน]]
* [[ตวงพร อัศววิไล]]
* [[กิตติ สิงหาปัด]]
* [[สายสวรรค์ ขยัยยิ่งขยันยิ่ง]]
* [[ชิบ จิตนิยม]]
* [[ธีรัตถ์ รัตนเสวี]]
* [[มัลลิกา บุญมีตระกูล]]
* [[สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์]]
* [[ศุภโชค โอภาสะคุณ]]
* [[จีรชาตา เอี่ยมรัศมี]]
* [[ชัยรัตน์ ถมยา]]
* [[ปวีณามัย บ่ายคล้อย]]
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]]
* [[วันชัย สอนศิริ]]
* [[ประมาณ เลืองวัฒนะวาชิน]]
* [[ภัทร จึงกานต์กุล]]
* [[ดร.[[รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย]]
* [[กมลวรรณ ตรีพงศ์]]
 
== อ้างอิง ==
2,890

การแก้ไข