ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

== สวนพลังงาน ==
 
[[ภาพ:sert.gif|thumb|300px|สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มีสวนพลังงานตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย<ref>[http://www.sert.nu.ac.th/new/energypark.htm สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref> โดยเป็นแหล่งสาธิตการใช้งานจริงของระบบพลังงานทดแทน และมีศูนย์ธุรกิจที่เป็นแหล่งของความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินการส่งเสริมธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน
 
ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มีสวนพลังงานตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย<ref>[http://www.sert.nu.ac.th/new/energypark.htm สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref> โดยเป็นแหล่งสาธิตการใช้งานจริงของระบบพลังงานทดแทน และมีศูนย์ธุรกิจที่เป็นแหล่งของความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินการส่งเสริมธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน
ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
 
ซึ่งสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
 
== อ้างอิง ==
359

การแก้ไข