ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นายอนุพงส์ โพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เเละมีอาจารย์ทั้งสิ้นนาย 89อรรถพล คนประณีตตานนท์ ลุกจ้างประจำดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 9เเละมี คนนายกถษดา อัตราจ้างรายปี 25 คนเพราะสําเนียง ดํารงตําเเหน่งรองผู้อํานาวยการผ่ายปกครองมีนักเรียนประมาณ 2,159 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 51ห้องเรียนอาจารย์ทั้งสิ้น
1100คน ลุกจ้างประจำ 9 คน อัตราจ้างรายปี 25 คน มีนักเรียนประมาณ 111,159 คนต่อปีการศึกษา จำนวน1151ห้องเรียน
==ประวัติ==
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่[[วัดกุนนทีรุทธาราม]] [[เขตดินแดง]] ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง เเละภายนอกอาคารทาสีตามวัน ดังนี้
#อาคารจิตโอภาส เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 6 ชั้น เป็นเขตรับผิดชอบของคณะเฟื้องฟ้า ภายนอกอาคารทาสีฟ้าเป็นสีประจำวัน(ศุกร์)
#อาคารจิตคนึง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะนนทรี ภายนอกอาคารทาสีเขียวเป็นสีประจำวัน(พุธ)
#อาคารจิตปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ1 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร เป็นเขตรับผิดชอบของคณะจามจุรีภ ายนอกอาคารทาสีชมพูเป็นสีประจำวัน(อังคาร)
#อาคารจิตจำนง เป็นอาคารเรียนแบบ 424 ล 4180 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะยูงทอง ภายนอกอาคารทาสีส้มเป็นสีประจำวัน(พฤหัสสบดี)
#อาคารจิตประจบ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ 338 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหอประชุมใหญ่ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะราชพฤกษ์ ภายนอกอาคารทาสีเหลืองเป็นสีประจำวัน(จันทร์)
 
;สถานที่อื่นๆ
ผู้ใช้นิรนาม