ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความดันไอ"

เพิ่มขึ้น 1,650 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ย้อนการทดลองเขียน สแปม หรือการก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการทดลองเขียน สแปม หรือการก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* ก๊าซทรานสไปเรชัน (gas transpiration)
 
== ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของแข็งและของเหลว ==
kuprndlw utpebd utmvjush ftrwm slkfiulnjdfruybc
 
เป็นที่น่าสังเกตว่าความดันไอของสารที่เป็นของเหลวปกติจะมีความแตกต่างจากความดันไอของสารเดียวกันที่อยู่ในสถานะของแข็ง ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวสูงกว่าของของแข็ง ของเหลวจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของแข็ง นั่นคือของเหลวถูกทำให้เยือกแข็ง (freezing) ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวต่ำกว่าของของแข็ง ของแข็งจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของเหลว นั่นคือของแข็งถูกทำให้'''[[หลอมเหลว]]''' ที่อุณหภูมิที่เท่ากัน
ของสองความดันไอที่ซึ่มีความสมดุลระหว่าง [[สถานะ (สสาร)|สถานะ]] ของเหลวและของแข็ง ที่อุณหภูมินี้จะเป็น[[จุดหลอมเหลว]] (melting point)
 
== ความดันไอน้ำ ==
52,148

การแก้ไข