ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
== หลักสูตร ==
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: orangered "| <center>ปริญญาโท</center>
! style="background: orangered "| <center>ปริญญาเอก</center>
|-
| valign="top" |
4,940

การแก้ไข