ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Midori~thwiki/monobook.js"

ทำหน้าว่าง
(หน้าใหม่: →‎<pre><nowiki>: // ========== สคริปต์จัดให้ สำหรับชาววิกิพีเดีย ========== // == ให้รีเฟ...)
 
(ทำหน้าว่าง)
/* <pre><nowiki> */
// ========== สคริปต์จัดให้ สำหรับชาววิกิพีเดีย ==========
// == ให้รีเฟรชแคช (Ctrl+F5 สำหรับ IE) ที่หน้านี้หลังจากแก้ไข หรือเพื่อรับรุ่นล่าสุด ==
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Jutiphan/iScript/main.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
// ========== สคริปต์จัดให้ ตัวเลือกปรับแต่ง ==========
// == ให้รีเฟรชแคช (Ctrl+F5 สำหรับ IE) ที่หน้านี้หลังจากเปลี่ยนค่า ==
iScriptConfig = {
gender : "female",
useFullNames : true,
useMyWelcome : false,
usePreciseConversion : false,
useOldTabsNavigation: false,
userTalkPageMode : "blank",
searchURL : "http://www.google.co.th/search?hl=th&q=",
useEnhancedRollback : true,
autoNotifyUploader : false,
wikiProjectTabs : "all",
bookmark1 : ["", ""],
bookmark2 : ["", ""],
bookmark3 : ["", ""],
bookmark4 : ["", ""],
bookmark5 : ["", ""],
deluxeSummary1 : ["", ""],
deluxeSummary2 : ["", ""],
deluxeSummary3 : ["", ""]
};
/* <nowiki><pre> */
265

การแก้ไข