ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
วันที่ [[1 มิถุนายน]] ค.ศ.2001 ([[พ.ศ. 2544]]) ได้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่พระราชวงศ์แห่งเนปาลขึ้นภายในพระราชวังในกรุงกาฎมัณฑุ เป็นผลให้กษัตริย์พิเรนทรา พีระ พิกรม ชาห์ เทพ (Birendra Bir Bikram Shah Dev) และสมเด็จพระราชินีไอศวรรยา (Aiswarya) เสด็จสวรรคต พร้อมด้วยสมาชิกพระราชวงศ์อีก 7 พระองค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกองค์สำคัญในราชวงศ์เนปาลทั้งสิ้น เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวโลกตื่นตะลึง และยังความเศร้าโศกโกลาหลให้แก่ชาวเนปาลอย่างมหันต์
ผู้ใช้นิรนาม