ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

เพิ่มขึ้น 78 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศีล'''ในทางพระพุทธศาสนามี่อยู่หลายอย่างด้วยกัน.
# [[ปัญจศีล]] (ศีล ๕) หรือเรียกว่านิจจศีล(คือถือเนื่องนิจจ์)
# [[อาชีวัฏฐมกศีล]] (ศีลกุศลกรรมบท ๑๐) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล(หรือเรียกอีกอย่างว่า นวศีล)
# [[อัฏฐศีล]] (ศีล ๘) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
# [[ทสศีล]] (ศีล ๑๐)
ผู้ใช้นิรนาม