ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ภาพ:Library-shelves-bibliographies-Graz.jpg|thumb|250px|หนังสือที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ ในห้องสมุด]]
'''บรรณานุกรม''' หมายถึง รายการ[[หนังสือ]] [[วารสาร]] หรือแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการเขียนหนังสือ นิยมใช้เขียนบอกที่มาของบทความ หรืองานด้านวิชาการ คำว่า '''บรรณานุกรม''' มาจาก '''บรรณ''' คือ "หนังสือ, วรรณกรรม" และ '''อนุกรม''' คือ "ลำดับ", "การเรียงลำดับ" เมื่อ[[สนธิ]]กันแล้ว หมายถึง ลำดับรายชื่อหนังสือ อย่างไรก็ตาม คำว่า "บรรณานุกรม" เอง เป็น[[ศัพท์บัญญัติ]] จาก[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า "[[:en:Bibliography|bibliography]]" ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว การเขียนบรรณานุกรม นิยมเขียนไว้ท้ายเล่ม หรือท้ายบท โดยมีลำดับ หรือเกณฑ์การเขียนที่เคร่งครัด
 
คำว่า '''บรรณานุกรม''' มาจาก '''บรรณ''' คือ "หนังสือ, วรรณกรรม" และ '''อนุกรม''' คือ "ลำดับ", "การเรียงลำดับ" เมื่อ[[สนธิ]]กันแล้ว หมายถึง ลำดับรายชื่อหนังสือ นั่นเอง
 
อย่างไรก็ตาม คำว่า "บรรณานุกรม" เอง เป็น[[ศัพท์บัญญัติ]] จาก[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า "[[:en:Bibliography|bibliography]]" ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
 
โดยทั่วไปแล้ว การเขียนบรรณานุกรม นิยมเขียนไว้ท้ายเล่ม หรือท้ายบท โดยมีลำดับ หรือเกณฑ์การเขียนที่เคร่งครัด
 
== การเขียนบรรณานุกรม ==
18,611

การแก้ไข