ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรเลขเอมส์"

เพิ่มขึ้น 1,968 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พระราชดำรัสของพระเจ้าวิลเลียมที่ 1)
 
''นายเบเนเดตี ได้เข้ามาดักฉันที่ทางเดิน เพื่อเรียกร้องให้ได้ว่าฉันจะต้องอนุญาตโดยทันทีให้เขาส่งโทรเลขไปยังกรุงปารีสเพื่อแจ้งว่าฉันยอมให้คำมั่นสัญญาว่าในกาลข้างหน้าหากมีการรื้อฟื้น ฉันจะต้องไม่ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ที่อยู่ในข่ายรับเลือกที่มาจากราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นอีก ฉันปฏิเสธที่จะตกลงตามข้อเรียกร้องนี้ และพูดตัดบทอย่างมีโทสะว่า ไม่มีใครที่จะอาจหาญหรือสามารถที่จะยึดมั่นเงื่อนไขนั้นไปได้ตลอกกาลนาน โดยความเป็นจริงฉันแจ้งให้เขาทราบว่าฉันยังไม่ได้รับข่าวอะไร และเนื่องจากเขาได้รับแจ้งข่าวก่อนหน้าฉันทั้งจากกรุงปารีสและกรุงมาดริด เขาควรจะเข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลของฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไป''
 
'''ข้อความในโทรเลขฉบับดัดแปลงและตัดต่อใหม่'''
 
''หลังจากที่รัฐบาลของราชอาณาจักรสเปนได้ส่งรายงานการสละสิทธิของเจ้าชายแห่งราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นแก่รัฐบาลของจักรพรรดิฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่เมืองเอมส์ เรียกร้องให้พระองค์อนุญาตให้เขาส่งโทรเลขไปยังกรุงปารีสว่าพระเจ้าอยู่หัวจะยินยอมให้คำมั่นสัญญาว่าหากในกาลข้างหน้าหากมีการรื้อฟื้น พระองค์จะไม่ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ที่อยู่ในข่ายรับเลือกที่มาจากราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นอีก อาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้ พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิเสธที่จะให้เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าอีก และทรงแจ้งให้เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสทราบโดยฝ่ายนายทหารคนสนิทว่าพระองค์จะไม่มีอะไรที่จะตรัสกับเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสอีก''
 
== อ้างอิง ==
8,722

การแก้ไข