ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

 
3. ทุก port บน Root Bridge จะมี Role เป็น Designated port
 
port ทุก port ที่อยู่บน Switch ห้าม Block ไม่มี port ไหนเลยที่ถูกปิด แล้วชื่อของ port ที่ชื่อว่า
 
Designated port ทั้งหมด และ Switch ที่ไม่ใช่ Root Bridgeจะต้องมีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะมุ่ง
 
ไปยังRoot Bridge
 
== Bridge ID ==
113

การแก้ไข