ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

สำหรับในเน็ทเวิร์กใดๆนั้นจะมี Root Bridge ได้เพียงแค่ 1 เดียวเท่านั้น โดย Bridge ที่มีค่า Bridge ID ต่ำที่สุดจะถูกเลือกให้เป็น Root Bridge ส่วน Bridge อื่นๆจะถูกเรียกว่า Non Root Bridge
 
== คุณสมบัติของ Root Bridge ==
== กฎคือ ==
 
 
Root Bridge เป็นจุดอ้างอิงของเน็ตเวิร์กหนึ่ง สวิทช์ทุกตัวในเน็ทเวิร์กจะต้องมี Root Bridge เป็นค่าเดียวกันเสมอซึ่งจะทำให้ไม่เกิดลูปเป็นเห็น Network Topology (Tree) เดียวกัน
port ทุก port ที่อยู่บน Switch ห้าม Block ไม่มี port ไหนเลยที่ถูกปิด แล้วชื่อของ port ที่ชื่อว่า
 
สำหรับคุณสมบัติของ Root Bridge ได้แก่
Designated port ทั้งหมด และ Switch ที่ไม่ใช่ Root Bridgeจะต้องมีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะมุ่ง
 
1. Root Bridge คือ Bridge ที่มีค่า Bridge ID (BID) ต่ำที่สุดในเน็ทเวิร์ก
ไปยังRoot Bridge
 
2. ทุก port บน Root Bridge จะมี state Forward เสมอ (ไม่มี port ใดมี state เป็น block)
 
3. ทุก port บน Root Bridge จะมี Role เป็น Designated port
 
port ทุก port ที่อยู่บน Switch ห้าม Block ไม่มี port ไหนเลยที่ถูกปิด แล้วชื่อของ port ที่ชื่อว่า
 
Designated port ทั้งหมด และ Switch ที่ไม่ใช่ Root Bridgeจะต้องมีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะมุ่ง
 
ไปยังRoot Bridge
 
== Bridge ID ==
113

การแก้ไข