ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิหนังไทย"

==ประวัติ==
เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ]] ก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2537]] เพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของประเทศไทย และ ยังได้ร่วมมือกับ[[หอภาพยนตร์แห่งชาติ]] ในฐานะผู้ช่วยดูแล[[มรดกของชาติ]] และยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่[[ภาพยนตร์ไทย]]ที่ได้รับการ[[อนุรักษ์]]อีกด้วย
 
==บุคลากร==
* '''ประธาน :''' [[กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน]]
* '''รองประธาน :''' [[โดม สุขวงศ์]]
 
==สถานที่ตั้ง และติดต่อ==
2,526

การแก้ไข