เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
 
== ผลเสียจากการเกิดลูป (loop) ขึ้นในระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์ก (Network) ==
 
 
113

การแก้ไข