เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
เพื่อป้องกันการเกิดลูป (loop) ในเน็ทเวิร์ก (network) อุปกรณ์สวิทช์ (switch) ทั้งหมดในเน็ทเวิร์ก จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อกำหนดจุดอ้างอิงเดียวกันในการป้องกันลูป ซึ่งจุดอ้างอิงที่ว่านี้เรียกว่า Root Bridge (Root Switch)
ในกระบวนการเลือก Root Bridge นี้สวิทช์ทุกตัวจะอาศัย Bridge ID ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสวิทช์แต่ละตัวเป็นเงื่อนไขในการเลือก โดยค่า Bridge ID มีขนาด 8 ไบท์ (byte) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่<br />
1. Bridge Priority (2 ไบท์) : ระบุความสำคัญของสวิทช์นั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสวิทช์อื่นๆในเน็ทเวิร์ก โดยมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535<br />
2. MAC Address (6 ไบท์) : เนื่องจากค่า Bridge Priority สามารถที่จะกำหนดเองได้ทำให้แต่ละ bridge มีโอกาสที่จะมี Bridge Priority เท่ากัน จึงมีการนำค่า MAC Address ของสวิทช์ ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ Bridge ID เพื่อให้กระบวนการหา Root Bridge สามารถทำได้สมบูรณ์
สำหรับในเน็ทเวิร์กใดๆนั้นจะมี Root Bridge ได้เพียงแค่ 1 เดียวเท่านั้น โดย Bridge ที่มีค่า Bridge ID ต่ำที่สุดจะถูกเลือกให้เป็น Root Bridge ส่วน Bridge อื่นๆจะถูกเรียกว่า Non Root Bridge
 
 
 
 
== กฎคือ ==
113

การแก้ไข