ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
* '''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตรา[[พระราชลัญจกรประจำรัชกาล|พระราชลัญจกร]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ที่พระราชทานให้แก่สถาบันราชภัฏ ภายในวงรีเป็นชื่อของ "สถาบันราชภัฏยะลา" ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ
 
* '''สีประจำมหาวิทยาลัย''' สีชมพู – เทา โดย
** '''สีชมพู''' เป็นสีของความรัก หมายถึง การรู้รัก – สามัคคี
** '''สีเทา''' เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิด การไตร่ตรอง ใช้เหตุผล
ดังนั้น '''สีชมพู – เทา''' จึงหมายถึง มีความคิด รู้จักไตร่ตรอง อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี
 
== หน่วยงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม