ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนาคพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(.)
{{ช่วยดูหน่อย}}
 
'''ปราสาทนาคพัน''' (Neak Pean) เขมรออกเสียงว่า "เนียกปวน" <ref> "แอบชมลายขอม" > เสนีย์ เกษมวัฒนากุล, บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539, หน้า 78 </ref> เป็นปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลมที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้ายเป็นรูป[[พญานาค]] 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาทโดยหันส่วนหัวไปทางทิศตะวันออก และส่วนหาง วนอ้อมฐานมาบรรจบกันทางทิศตะวันตก ที่ฐานของปราสาทจำหลักรูปดอกบัวรองรับตัวปราสาท และมีรูป[[พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร]]ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาททั้ง 4 ทิศ
 
คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทนาคพันมีทั้งความเชื่อทาง[[พุทธศาสนา]]และ[[ศาสนาฮินดู]]ปะปนกัน ตัวปราสาทกลางสระสร้างตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ แต่ไม่ปรากฎรูป[[พระพุทธเจ้า]]กลับมีรูปสลักของ[[พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร]]แทน <ref> "แอบชมลายขอม" > เสนีย์ เกษมวัฒนากุล, บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539, หน้า 80 </ref>
 
[[แหล่ง== อ้างอิง]] ==
<references />
 
[[หมวดหมู่:ปราสาท]]
[[แหล่งอ้างอิง]]
----
{{reflist}}
 
 
 
 
[[หมวดหมู่:ประเทศกัมพูชา]]
15,658

การแก้ไข