ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เธลีส"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
เธลีสเป็นคนแรกที่คำนวณหาความสูงของ[[พีรามิด]]ใน[[อียิปต์]]โดยใช้[[เงา]] เขาได้ทำนายว่าจะเกิด[[สุริยคราส]]ล่วงหน้าซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 42 ปี รู้จักพิสูจน์[[ทฤษฎีบท]]ทาง[[เรขาคณิต]] เช่น [[เส้นผ่านศูนย์กลาง]]จะแบ่ง[[ครึ่งวงกลม]] มุมที่ฐานของรูป[[สามเหลี่ยม]][[หน้าจั่ว]]เท่ากัน และมุมในครึ่งวงกลมเป็น[[มุมฉาก]] เป็นต้น
 
'''เธลีส''' เป็นบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าคือเกิดก่อน[[พระพุทธเจ้า]] 17 ปี และเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้า 3 ปี เขาเสียชีวิตเมื่ออายอายุ 90ปี
 
 
ผู้ใช้นิรนาม