ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 เดือนที่ผ่านมา
 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขา[[จันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศ[[กัมพูชา]] และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำ[[ระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] แม่น้ำ[[แม่น้ำประแสร์]] แม่น้ำ[[ตราด]] แม่น้ำบางปะกง
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
9,370

การแก้ไข