ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาแห่งรัฐ (อังกฤษ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
บรรทัด 1:
{{other uses|||สภาแห่งรัฐ}}
{{Infobox government agency
 
| name = สภาแห่งรัฐ
{{Infobox Prime Minister
| alt =
|country = อังกฤษ
| caption =
|| order = [[เครือจักรภพแห่งอังกฤษ|รัฐบาลแห่งเครือจักรภพแห่งอังกฤษ]]
| logo = Flag of The Commonwealth.svg
|term_start1 = 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649
| logo_size = 130px
|term_end1 = 30 เมษายน ค.ศ. 1653
| logo_alt =
|predecessor1 =[[พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ|ชาลส์ที่ 1]] (ในฐานะพระมหากษัตริย์)
| logo_caption = ธงเครือจักรภพ
|successor1 = [[โอลิเวอร์ ครอมเวลล์]] (ในฐานะเจ้าผู้อารักขา)
| type =
|term_start2 = 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1659
| formed = {{start date|1649|2|14}} <small>(ครั้งแรก)</small><br />{{start date|1659|5|25}} <small>(ครั้งที่ 2)</small>
|term_end2 = 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1660
| dissolved ={{end date|1653|4|30}} <small>(ครั้งแรก)</small><br />{{end date|1660|5|28}} <small>(ครั้งที่ 2)</small>
|predecessor2 = [[ริชาร์ด ครอมเวลล์]] (ในฐานะเจ้าผู้อารักขา)
| agency_type = ที่ปรึกษา
|successor2 =[[พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ|ชาลส์ที่ 2]] (ในฐานะพระมหากษัตริย์)
| status = รัฐบาลบริหาร
| headquarters = [[ลอนดอน]], [[เครือจักรภพแห่งอังกฤษ]]
|predecessor preceding1 = [[พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ|ชาลส์ที่ 1]] <small>(ในฐานะพระมหากษัตริย์)</small>
|predecessor preceding2 = [[ริชาร์ด ครอมเวลล์]] <small>(ในฐานะเจ้าผู้อารักขา)</small>
|successor superseding1 = [[โอลิเวอร์ ครอมเวลล์]] <small>(ในฐานะเจ้าผู้อารักขา)</small>
|successor superseding2 = [[พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ|ชาลส์ที่ 2]] <small>(ในฐานะพระมหากษัตริย์) </small>
| chief1_name = [[Arthur Annesley, 1st Earl of Anglesey]] (สุดท้าย)
| chief1_position = ประธานองคมนตรี
| key_people =
| footnotes =
}}
 
Line 20 ⟶ 30:
==ประวัติ==
 
รัฐสภารัมป์แต่งตั้งสภาแห่งรัฐในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649 และภายหลังมีการเลือกตั้งสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นรายปี หน้าที่ของสภาแห่งรัฐ คือ เป็นฝ่ายบริหารในรัฐบาลของประเทศ แทนที่กษัตริย์และสภาองคมนตีของกษัตริย์ ทั้งยังมีอำนาจจัดการนโยบายเกี่ยวกับกิจการภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงใน[[เครือจักรภพอังกฤษ]] แต่เนื่องจากความไม่ลงรอยกันระหว่าง[[กองทัพตัวแบบใหม่]] (New Model Army) กับรัฐสภาที่อ่อนแอ สมาชิกสภาแห่งรัฐจึงเป็นทหารเสียส่วนใหญ่
 
สภาแห่งรัฐเปิดประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649 โดยมี[[โอลิเวอร์ ครอมเวลล์]] (Oliver Cromwell) เป็นประธาน การประชุมครั้งแรกมีแต่เรื่องจับฉ่าย มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมราว 14 คน [[จอห์น แบรดชอว์ (ตุลาการ)|จอห์น แบรดชอว์]] (John Bradshaw) ซึ่งเป็นประธานของ[[ศาลยุติธรรมชั้นสูงสำหรับพิจารณาคดีพระเจ้าชาลส์ที่ 1|ศาลที่พิจารณาคดีพระเจ้าชาลส์]] และเป็นบุคคลแรกที่ลงนามใน[[รายนามผู้ปลงพระชนม์พระเจ้าชาลส์ที่ 1|หมายประหารของพระเจ้าชาลส์]] ได้รับเลือกเป็นประธานคนแรกของสภาแห่งรัฐ และได้รับแต่งตั้งในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1649
 
เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ยุบรัฐสภารัมป์เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1653 โดยได้รับการสนับสนุนจาก[[สภากองทัพบก (ค.ศ. 1647)|สภากองทัพบก]] (Army Council) สภาแห่งรัฐจึงต้องยุติหน้าที่ไป จนกระทั้งได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1653 ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน ในจํานวนนี้ 7 คนเป็นนายทหารบก{{sfn|Tanner|1928|p=168}}{{sfn|Emerich|Acton|1934|p=437}}
 
เนื่องจากความล้มเหลวของ[[รัฐสภาแบร์โบน]] (Barebone's Parliament) สภาแห่งรัฐจึงได้รับการปรับโครงสร้างตาม[[ตราสารการปกครอง]] (Instrument of Government) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใกล้เคียงกับสภาองคมนตรีของเดิม จะได้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาสำหรับโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ที่ดำรงตำแหน่ง[[เจ้าผู้อารักขา]] (Lord Protector) ในฐานะประมุขของประเทศ ตราสารการปกครองกำหนดว่า สมาชิกสภาแห่งรัฐซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาของเจ้าผู้อารักขานั้น ราว 13–21 คนต้องมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา แต่ในความเป็นจริงแล้ว โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เป็นผู้แต่งตั้งทั้งสิ้น
 
ภายหลังมีการตรา[[ฎีกาและคำแนะนำอันนอบน้อม]] (Humble Petition and Advice) ใน ค.ศ. 1657 เพื่อแทนที่ตราสารการปกครอง และนำมาซึ่งระบอบการปกครองเทียมกษัตริย์ ฎีกาดังกล่าวกำหนดให้เจ้าผู้อารักขาเลือกสมาชิกสภาแห่งรัฐ 21 คน และมีอำนาจกำหนดผู้สืบตำแหน่งเจ้าผู้อารักขา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ กำหนดให้[[ริชาร์ด ครอมเวลล์]] (Richard Cromwell) บุตรชายคนโตของตนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เสียชีวิตในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1658 ริชาร์ด ครอมเวลล์ ก็ได้รับการประกาศให้สืบตำแหน่งบิดา และได้รับการรับรองจาก[[รัฐสภาชุดที่สามของรัฐในอารักขา]]เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1659 ให้เข้าสู่ตำแหน่ง
 
แต่เมื่อมีการรื้อฟื้นรัฐสภารัมป์ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1659 และยุบเลิกตำแหน่งเจ้าผู้อารักขา อำนาจหน้าที่ของสภาแห่งรัฐกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นใน[[ช่วงว่างระหว่างรัชกาล (อังกฤษ)|ช่วงว่างระหว่างรัชกาล]]ก็ทับซ้อนกัน ทำให้กิจการบ้านเมืองเริ่มยุ่งเหยิง จนเมื่อ[[พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าชาลส์ที่ 2]] ทรงเข้าควบคุมรัฐบาลในลอนดอน ก็ทรงยุบสภาแห่งรัฐเสียในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1660
Line 34 ⟶ 44:
==ประธาน==
 
ตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐ มักเรียกขานว่า "ท่านประธานองคมนตรีสภาแห่งรัฐ" (Lord President of the Council of State) เดิมตั้งใจจะให้เป็นเพียงประธานที่ประชุมสภาแห่งรัฐ{{sfn|Schultz|2010}}
 
[[จอห์น แบรดชอว์ (ตุลาการ)|จอห์น แบรดชอว์]] ประธานคนแรก ดำรงตำแหน่งนานกว่าผู้ใด คือ 2 ปี 10 เดือน เหตุผลที่ผู้อื่นอยู่ไม่นานเท่าจอห์น แบรดชอว์ ก็เพราะมติที่รัฐสภาออกในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1651 ระบุว่า ห้ามบุคคลใดในคณะกรรมาธิการของรัฐสภาหรือในสภาแห่งรัฐ ดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมาธิการหรือของสภาแห่งรัฐนานเกิน 1 เดือนต่อ 1 วาระ{{sfn|Schultz|2010}}
9,283

การแก้ไข