ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

+อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro
(-1)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
(+อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro)
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''-->
* 9 พฤษภาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro‎|อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro]]
* 29 เมษายน – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/Wiki Loves Food|อภิปรายการจัดงาน Wiki Loves Food]]
* 17 เมษายน – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/คำแปลของ Articles for creation|เสนอแนะและลงความเห็น]]เกี่ยวกับคำแปลของ Articles for creation