ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาชญากรคอมพิวเตอร์"

"นิยมเข้าทางอินเทอร์เน็ต"
(อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อาชญากรคอมพิวเตอร์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: สอดคล้อ�)
("นิยมเข้าทางอินเทอร์เน็ต")
{{สั้นมาก}}
'''อาชญากรคอมพิวเตอร์''' คือบุคคลที่มีการลักลอบเข้าไปในระบบโดยไม่ชอบธรรมนั้นเองไม่ว่าจะทางใด แต่โดยมากนิยมเข้าทางเน็ต[[อินเทอร์เน็ต]]
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในวงการคอมพิวเตอร์]]
ผู้ใช้นิรนาม