ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาพ:พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค.jpg|thumb|พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค]]
 
'''เปรียญธรรม ๓ ประโยค''' '' (ชื่อย่อ ป.ธ.๓) '' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก[[พระภิกษุ]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า '''"[[พระมหา]]"''' และ[[สามเณร]]ว่า '''"[[สามเณรเปรียญ]]"''' [[กระทรวงศึกษาธิการ]]เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่า[[มัธยมศึกษาตอนต้น]]<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗]</ref> คณะสงฆ์เคยมีการขอให้ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ชั้นนี้ให้เทียบเท่าระดับ[[ปริญญาตรี]] แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง แต่เปรียญธรรม ๓ ประโยค ก็ยังเป็นที่นับถือกันโดยพฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทยว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็น "ปริญญาตรี" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับคฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้ปริญญาบัณฑิตของฝ่ายฆราวาส '' (ปริญญาตรี) '' โดยผู้สอบได้ในชั้นนี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ]] โปรดฯ ทรงตั้งให้เป็น[[เปรียญ]] ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค
 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น '''"เปรียญธรรม ๓ ประโยค"''' นั้น แบ่ง
* '''ผิดศัพท์''' แปลผิดคำศัพท์ ปรับผิด 2 คะแนน
* '''ผิดสัมพันธ์''' ปรับผิด 3 คะแนน
* '''ผิดประโยค''' แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด 6 คะแนน (หากผิด 2 ประโยค ถือว่าตก) <ref>[http://www.watpaknam.org/pali_download/panha_p2-5y50.pdf ตัวอย่างปัญหา-เฉลยบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๕ ปี ๒๕๕๐]</ref>
 
=== วิชาสัมพันธ์ไทย ===
 
ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.๓ -ป.ธ.๕ พื้นสักหลาดสีแดง ปักดิ้นเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง<ref>[[พัดยศ|ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม ๓-๕ ประโยค]]</ref>
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]
 
== อ้างอิง ==
{{แม่แบบ:หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.balee.net/index.php ข้อมูลบาลีประโยค ๑-๒ ถึง ๙ .'''จากบาลีดอตเน็ต''']
 
{{แม่แบบ:หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี}}
 
[[หมวดหมู่:ระดับชั้นเปรียญธรรม]]
14,402

การแก้ไข