ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อย่อ = ร.ฟ.
| คำขวัญ = เรียนดี มีศีลสัตย์ กตัญญู
| ก่อตั้ง = [[30 พ.ค. พ.ศ. 2489]]
| ประเภท =
| หัวหน้า = คุณพ่อบาทหลวงไพโรจน์ หอมจินดา
| เพลง = มาร์ชราฟาแอล
| ต้นไม้ = ต้นประดู่บ้าน
 
== รายชื่อครูใหญ่และเจ้าอาวาสวัด ==
* คุณพ่อบาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ (2505-2522)
* คุณพ่อบาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม (2522-2527)
* คุณพ่อบาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ (2527-2532)
* คุณพ่อบาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์ (2532-2537)
* คุณพ่อบาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ (2535-2541)
* คุณพ่อบาทหลวงบัญชา ศรีประมงค์(2540-2541)
* คุณพ่อบาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ (2541–2545)
* คุณพ่อบาทหลวงปรีชา รุจิพงษ์ (2545-2550)
* คุณพ่อบาทหลวงไพโรจน์ หอมจินดา (2550 - ปัจจุบัน)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม