ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายออเกอ เคานต์แห่งโรเซินบอร์ก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[หมวดหมู่:เจ้าชายเดนมาร์ก]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์กลึคส์บวร์ค]]
[[หมวดหมู่:ชาวเดนมาร์ก]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโคเปนเฮเกน]]
[[หมวดหมู่:เคานต์โรเซินบอร์ก]]
49,686

การแก้ไข