เปิดเมนูหลัก

Coordinates information

34°36′45″N 135°29′24″E