เปิดเมนูหลัก

Coordinates information

6°13′7″S 106°48′9″E