ข้อมูลบัญชีกลาง

ดูข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชีกลาง
  • ชื่อผู้ใช้: Bananath
  • ลงทะเบียน: 16:59, 6 มกราคม 2563 (2 ปี ที่แล้ว)
  • จำนวนการแก้ไขรวม: 48
  • จำนวนบัญชีที่เชื่อมโยง: 4
รายการบัญชีท้องถิ่น
วิกิท้องถิ่นเชื่อมโยงเมื่อวิธีการถูกบล็อกจำนวนการแก้ไขกลุ่ม
en.wikipedia.org16:59, 6 มกราคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
login.wikimedia.org16:59, 6 มกราคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
meta.wikimedia.org16:59, 6 มกราคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
th.wikipedia.org16:59, 6 มกราคม 2563บัญชีผู้ใช้(?)ถูกบล็อกโดยไม่มีกำหนด
สาเหตุ: ใช้หลายบัญชีในทางที่ผิด
  • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
  • ปิดใช้งานการสร้างบัญชี
48