ข้อมูลบัญชีกลาง

ดูข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชีกลาง
  • ชื่อผู้ใช้: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 49Q
  • ลงทะเบียน: 16:04, 11 มีนาคม 2563 (22 เดือน ที่แล้ว)
  • จำนวนการแก้ไขรวม: 0
  • จำนวนบัญชีที่เชื่อมโยง: 4
  • ถูกล็อก: ใช่
รายการบัญชีท้องถิ่น
วิกิท้องถิ่นเชื่อมโยงเมื่อวิธีการถูกบล็อกจำนวนการแก้ไขกลุ่ม
az.wikipedia.org16:04, 11 มีนาคม 2563บัญชีผู้ใช้(?)ถูกบล็อกโดยไม่มีกำหนด
สาเหตุ: Qadağan olunmuş istifadəçi adına görə
  • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
  • ปิดใช้งานการสร้างบัญชี
0
en.wikipedia.org16:04, 11 มีนาคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
login.wikimedia.org16:04, 11 มีนาคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
meta.wikimedia.org16:04, 11 มีนาคม 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0