ข้อมูลบัญชีกลาง

ดูข้อมูลบัญชี
ข้อมูลบัญชีกลาง
  • ชื่อผู้ใช้: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 28U
  • ลงทะเบียน: 14:07, 4 กันยายน 2563 (16 เดือน ที่แล้ว)
  • จำนวนการแก้ไขรวม: 0
  • จำนวนบัญชีที่เชื่อมโยง: 4
รายการบัญชีท้องถิ่น
วิกิท้องถิ่นเชื่อมโยงเมื่อวิธีการถูกบล็อกจำนวนการแก้ไขกลุ่ม
en.wikipedia.org14:07, 4 กันยายน 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
login.wikimedia.org14:07, 4 กันยายน 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
meta.wikimedia.org14:07, 4 กันยายน 2563ถูกสร้างเมื่อล็อกอิน(?)0
pl.wikipedia.org14:07, 4 กันยายน 2563บัญชีผู้ใช้(?)ถูกบล็อกโดยไม่มีกำหนด
สาเหตุ: nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii
  • การแก้ไข (ทั้งเว็บไซต์)
  • ปิดใช้งานการบล็อกอัตโนมัติ
  • ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง
0