รุ่น

สัญญาอนุญาตมีเดียวิกิ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

ยูอาร์แอลจุดเข้า

แบบหน้าตาที่ติดตั้ง

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

คลังที่ติดตั้ง

ติดตั้งไลบรารีฝั่งไคลเอ็นต์แล้ว

ป้ายระบุส่วนขยายตัวแจงส่วน

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles> และ <timeline>

ฮุกที่มีฟังก์ชันตัวแจงส่วน

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, commaSeparatedList, coordinates, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lsth, lstx, mentor, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, related, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, statements, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst และ urlencode visited from 44.200.77.92