สิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ PaBot (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้พื้นฐาน

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 14:08, 29 พฤศจิกายน 2551 Manop คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ PaBot จาก บอต เป็น (ผู้ใช้ทั่วไป) (ผู้บังคับร้องขอ)
  • 19:00, 2 มกราคม 2551 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ PaBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (Approved)