ปูมสาธารณะทั้งหมด

นี่คือปูมทั้งหมดยกเว้นปูมการทำเครื่องหมายตรวจสอบหน้า (patrol):

ต้องการค้นหาปูมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ดำเนินการ ให้กรอกชื่อผู้ใช้ (ไม่มีคำขึ้นต้น) ที่ช่องผู้ดำเนินการ
ต้องการค้นหาปูมเกี่ยวกับหน้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ให้กรอกชื่อหน้าหรือชื่อผู้ใช้ (พร้อมคำขึ้นต้น "ผู้ใช้:") ที่ช่องเป้าหมาย (ชื่อเรื่องหรือผู้ใช้)
ปูม
 • 13:58, 8 เมษายน 2562 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า คุณแม็กซิมัส วีลเลอร์ (หน้าใหม่: {{Infobox Person | name = แม็กซิมัส วีลเลอร์ | image = ไฟล์:แมกซีมัส.jpg | caption = | birth_...)
 • 15:32, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราประจำตัวของพลเอกหญิง ท่านผู้หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา | แหล่งที่มา = กรมศิลปากรและสำนักพระราชวัง | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2560 | ผู้ถ่ายภาพ =Thame CC. }})
 • 15:32, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราประจำตัวของพลเอกหญิง ท่านผู้หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา | แหล่งที่มา = กรมศิลปากรและสำนักพระราชวัง | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2560 | ผู้ถ่ายภาพ =Thame CC. }})
 • 13:26, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal monogram of King Rama VI.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราพระปรมาภิไธย วปร ประจำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 13:26, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal monogram of King Rama VI.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราพระปรมาภิไธย วปร ประจำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }})
 • 13:22, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal monogram of King Chulalongkorn.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราพระปรมาภิไธย จปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = Thame-tarm C. }})
 • 13:22, 11 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal monogram of King Chulalongkorn.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราพระปรมาภิไธย จปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = Thame-tarm C. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 10:33, 10 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal Monogram of King Chetsadabodin.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราผรพปรมาภิไธย จปร ประจำพระบาทสมเด็จหระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา =กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ =10 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = Thame-tarm C. }})
 • 10:33, 10 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal Monogram of King Chetsadabodin.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราผรพปรมาภิไธย จปร ประจำพระบาทสมเด็จหระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา =กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ =10 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = Thame-tarm C. }})
 • 08:14, 10 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal Monogram of King Prajadhipok.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธย ปปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 10 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 08:14, 10 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal Monogram of King Prajadhipok.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธย ปปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 10 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame c. }})
 • 21:33, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal Monogram of King Mongkut.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไทย มปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-t c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 21:33, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal Monogram of King Mongkut.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไทย มปร. ประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-t c. }})
 • 21:08, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal monogram of King Rama II.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธยย่อ อปร. ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 21:08, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal monogram of King Rama II.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธยย่อ อปร. ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }})
 • 21:05, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Royal monogram of King Chakkriborommanat.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตรา จปร. ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 21:02, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Royal monogram of King Chakkriborommanat.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 21:02, 9 ตุลาคม 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Royal monogram of King Chakkriborommanat.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ตราพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | แหล่งที่มา = กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม | วันที่สร้างสรรค์ = 9 ตุลาคม 2561 | ผู้ถ่ายภาพ = thame-tarm c. }})
 • 20:21, 19 กันยายน 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Coat of Arms of Indrasakdi Sachi-princess.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ใช้สำหรับประกอบการอธิบายตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา | แหล่งที่มา = http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180053&page=info ตราประจำโรงเรียนโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) | วันที่สร้างสรรค์ = ไม่ปรากฏ | ผู้ถ่ายภาพ = เทมส์ธาม ฌ. สุนชัย }}) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 20:21, 19 กันยายน 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม สร้างหน้า ไฟล์:Coat of Arms of Indrasakdi Sachi-princess.png ({{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ =ใช้สำหรับประกอบการอธิบายตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา | แหล่งที่มา = http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180053&page=info ตราประจำโรงเรียนโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) | วันที่สร้างสรรค์ = ไม่ปรากฏ | ผู้ถ่ายภาพ = เทมส์ธาม ฌ. สุนชัย }})
 • 11:55, 11 กุมภาพันธ์ 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:ตราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = เป็นตราที่ดัดแปลงมาจากตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ มปร...)
 • 11:44, 11 กุมภาพันธ์ 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:ตราสุนันทากุมารีรัตน์.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน...)
 • 11:38, 11 กุมภาพันธ์ 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:ตราสว่างวัฒนา.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = เป็นตราที่ถอดแบบมาจากตรา150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพร...)
 • 11:33, 11 กุมภาพันธ์ 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:ตราเสาวภาผ่องศรี.jpg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = เป็นตรางานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัช...)
 • 16:49, 7 กุมภาพันธ์ 2561 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม ย้ายหน้า แมกซิมิส วีลเลอร์ ไปยัง แม็กซิมัส วีลเลอร์ (เขียนชื่อผิด)
 • 12:13, 9 ธันวาคม 2560 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:Princess Sirivannavari Nariratana.jpeg ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ =ภาพพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 06:33, 27 ตุลาคม 2560 Thame-tarm คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์.png ({{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ผู้ออกคําสั่งให...) ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 14:54, 9 ธันวาคม 2559 บัญชีผู้ใช้ Thame-tarm คุย ส่วนร่วม ถูกสร้าง