พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เดิมเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง ข้างนอกพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตู้ไปรษณีย์เก่า มีจำนวน 5 ตู้ ไปจัดแสดงชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ชั้น 2 จัดแสดงเรื่องสแตมป์เก่าๆ มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 8

เวลาการเข้าชมแก้ไข

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชมแก้ไข

  • เข้าชมฟรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข