พังก์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พังค์)

พังก์ (Punk หรือ punk) อาจหมายถึง