พัก อึน-ซิก (30 กันยายน ค.ศ. 1859 - 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวเกาหลี[1] โดยเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925

ผลงานของ พัก อึน-ซิกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, and Edward W. Wagner, Korea Old and New: A History (Seoul: Ilchokak / Korea Institute, Harvard University, 1990), 251.