พระแก้วนิลกัณฐพรพายัพ

บทความนี้เกี่ยวกับพระแก้วนิลกัณฐพรพายัพ สำหรับพระแก้วองค์อื่นๆ ดูที่ พระแก้ว


พระแก้วนิลกัณฐพรพายัพ เป็นพระพุทธรูปแก้วเขียว ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 2 นิ้ว เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่ 7

ประวัติแก้ไข

เมื่อปีพุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปนครลำปาง นายสุก สิทธิพลเมฆ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปทำด้วยแก้วสีเขียว ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 2 นิ้ว แด่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯ ให้ฉลองร่วมในงานเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อพุทธศักราช 2471 เป็นพระแก้วประจำรัชกาลที่ 7


อ้างอิงแก้ไข