พระยากัลยาณไมตรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระยากัลยาณไมตรี เป็นบรรดาศักดิ์ซึ่งสามารถหมายถึง