พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต)

พระครูพยุหานุศาสก์
(ชิต ชิตจิตฺโต)
เกิด23 พฤษภาคม พ.ศ. 2442
มรณภาพ26 ธันวาคม พ.ศ. 2501
อายุ59
อุปสมบท8 มิถุนายน พ.ศ. 2462
พรรษา39
วัดวัดยางขาว
จังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยางขาว
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

หลวงพ่อชิต ชิตจิตฺโต ท่านเกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2462ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิฒ) เป็นผู้อุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งมากมายจนในปี พ.ศ. 2477 ท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูพยุหานุศาสก์ และจนในปี พ.ศ. 2477 ท่านได้รับตำแหน่งมากมายถึง 3 ตำแหน่งคือ

  1. เป็นเจ้าอาวาสวัดยางขาว รูปที่ ๒ อำเภอพยุหะคีรี
  2. ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ 4 สืบต่อจาก พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร)
  3. ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ในชั่วชีวิตของท่าน อุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนาจนท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2501 รวมอายุได้ 59 ปี

อ้างอิงแก้ไข